top of page

Algemene voorwaarden

Bij het plaatsen van een bestelling van een dienst of product van La Vie Active (fysieke afspraak, online traject, online membership, workshop, groepsles, …) worden de voorwaarden van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt aanvaardt. 

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en staan vermeld op de website en trainingsapplicatie. Je inschrijiving is definitief na ontvangst van je betaling.

La Vie Active heeft het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Zo ook de data van de groepslessen.

Online betalingen gebeuren via de betalingsprovider molly.  De klant heeft de keuze om via de  trainingssoftware de online betaling via bancontact app te volbrengen of via een overschrijving. 

Beurtenkaarten en online programma’s die aangekocht zijn, zijn strikt persoonlijk en kunnen niet doorgegeven worden aan derden. Bij vermoeden van delen van toegang zal het product of dienst geblokeerd worden zonder dat La Vie Actuve enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

Facturen dienen binnen de 30 dagen betaald worden na factuurdatum. Bestellingen van onze producten en of diensten kunnen niet geannuleerd worden noch terugbetaald worden.  

Beurtenkaarten hebben steeds een geldigheid van 12 maanden. 

Annulatie afspraken

De klant kan zijn afspraak annuleren binnen de 6 uur voor aanvang van een groepsles. Voor personal training uiterlijk 24 uur voor aanvang. Indien de klant deze verplichting niet tijdig nakomt, zal de afgesproken les aangerekend worden.

In het geval van overmacht van de lesgever, zal u als klant op de hoogte gesteld worden via e-mail. Bijgevolg zal uw credit van een beurtenkaart niet worden aangerekend. 

 

Aansprakelijkheid

La Vie Active kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, blessures, beschadiging van persoonlijke bezittingen van de klant of diefstal.

 

Intellectuele eigendom

Foto’s, logo’s, concepten, ontwerpen, teksten, afbeeldingen, product-of bedrijfsnamen  die ontwikkeld zijn door La Vie Active, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van La Vie Active (www.lavieactive.be).  Door acceptatie van de algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de klant dat alle informatie, al het materiaal eigendom zijn van La Vie Active.

Klacht of betwisting 

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. 

 

Verzekering

De klant is zelf aansprakelijk voor eventuele ongevallen of blessures en kan bij La Vie Active een jaarlijkse verzekering kopen twv 10 euro per jaar.

bottom of page